• ภาษาไทย
  • English

International Schools Association of Thailand

หลักเกณฑ์การจัดตั้งและดำเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติ

Thu, 01/22/2015 - 14:42 -- thanaporn

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา - กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ

เบอร์โทร 02-282-6597 ต่อ 504 - 505